Våre tjenester

Revisjon

Revisjon er en kvalitetssikring av årsregnskapet, som brukes aktivt av eiere, eksterne aksjonærer/investorer, leverandører, kunder, banker, kredittinstitusjoner og offentlige organer som er viktige for bedriften.

Les mer
Rådgivning

Skatt og avgift, fusjon og fisjon, aksjer og fritaksmetoden, nyetablering og utenlandske arbeidstakere i Norge – det er kompliserte regelverk som krever spesialisert kompetanse på de ulike områdene.

Les mer
Regnskap

Partner Revisjon DA har 10 autoriserte regnskapsførere og tilbyr regnskapstjenester i form av regnskapsføring, lønn, fakturering mv.Vi bistår også med utarbeidelse av årsoppgjør, konsernregnskap og likningspapirer.

Les mer