Endring av ligning «som følger av» en domstolsavgjørelse

Høyesterett har avklart rekkevidden av ligningslovens bestemmelse om endring av ligning som følger av en domstolsavgjørelse.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

A-ordningen: – Nå kommer sanksjonene

Det er manglende levering og levering av meldinger med store feil det nå blir reagert mot.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

SkatteFUNN: – Utvidede fradragsrammer for 2016

SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Bolig som leies ut via nettbasert markedsplass

Skattedirektoratet har kommet med en oversikt over skattereglene som gjelder ved utleie via nettbasert markedsplass, for eksempel Airbnb.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Forbud mot dobbeltbeskatning

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse for hvordan skatteetaten skal forholde seg til ulike typetilfeller hvor det kan bli dobbeltbeskatning.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Merverdiavgiftsfritak på elektroniske nyheter

Det skal ikke lenger beregnes MVA ved salg av nyheter levert elektronisk. Hva som er å anse som elektroniske nyhetstjenester er nærmere bestemt i forskrift.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Mange forteller om penger i utlandet

I fjor var det rekord i antall personer som tok kontakt med Skatteetaten for å fortelle om penger som skulle ha vært beskattet.

via EPiServer Site: Pressemeldinger

0 kommentarer

Finansiering av aksjekjøp i selskapet

Et av flere forslag Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i et høringsnotat, er at adgangen til å gi kreditt og annen finansiell bistand ved erverv av aksjer i selskapet, ikke lenger skal begrenses av selskapets utbytteramme.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Ekspertutvalg skal vurdere regnskapsplikt og revisjonsplikt i små stiftelser

Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere om stiftelsesloven bør endres for å gi hensiktsmessige rammevilkår for stiftelser. Utvalget skal blant annet vurdere om det bør være regnskaps- og revisjonsplikt for alle stiftelser uansett størrelse.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Forskrift om unntak fra reglene om beskatning av  aksjonærlån

Det gis et generelt unntak for kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær, dersom kreditten innfris innen 60 dager. Dette unntaket er kommet etter at forskriften har vært ute på høring.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer