Gjør klar til selvangivelsen

Nå skal du ha mottatt alle årsoppgaver for 2015. Ta deg tid til å sjekke om du har fått alle, og at opplysningene stemmer. Da slipper du å rette feil når selvangivelsen kommer.

via EPiServer Site: Pressemeldinger

0 kommentarer

Innsendingsfrist for årsregnskap er nå 31. juli

Forsinkelsesgebyr ved for sen levering av 2015-regnskapene vil løpe fra 1. august.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Krav til kassasystem

Kassasystemforskriften utfyller og gjennomfører bestemmelsene i kassasystemloven, og trer i kraft 1. januar 2017.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Nå kommer skattetrekksmeldingen

I dagene framover sender Skatteetaten ut informasjon om skattekortet for 2016 til over 3,8 millioner lønnstakere og pensjonister. Selve skattekortet slipper du å levere til arbeidsgiver.

via EPiServer Site: Pressemeldinger

0 kommentarer

Sjokolade, sigaretter og strøm til Skatteetaten

Fra i dag overtar Skatteetaten alle særavgifter på varer som sukker, tobakk og elektrisk kraft. For folk flest innebærer endringen at de får faktura for årsavgift på bil fra Skatteetaten i februar.

via EPiServer Site: Pressemeldinger

0 kommentarer

Regelendringer fra 2016

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2016 på Finansdepartementets ansvarsområde.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Reduserte gebyrer i Brønnøysund i 2016

Fra 1. januar 2016 er det gratis å hente ut regnskaper, firmaattester og registeropplysninger fra Brønnøysund dersom dette gjøres elektronisk. Også andre gebyrer er redusert.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Finansiell leasing og MVA

En avtale mellom en kommunen og et OPS-selskap om leasing av et skolebygg ble avgiftsmessig ansett som kjøp på avbetaling og ikke som utleie av fast eiendom.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Kom selvangivelsen i forkjøpet

Med den nye innsynstjenesten «Mine inntekter og arbeidsforhold» i Altinn, kan du sjekke hvilke opplysninger arbeidsgiveren din rapporterer om deg til det offentlige.

se mer  her

0 kommentarer

Bistår i grensekontroll og ankomstregistrering

Skatteetaten bidrar fra i dag med 38 medarbeidere til styrket grensekontroll. Fra neste uke skal etaten i tillegg bistå med personell til ankomstsenteret i Råde for å sikre raskere utstedelse av D-nummere.

les mer her

0 kommentarer