Karriere i Partner Revisjon

Partner Revisjon DA er et statsautorisert revisjonsselskap med klienter fra mange bransjer. Med partnere og ansatte er vi 27 personer; hvorav 9 statsautoriserte- og 9 registrerte revisorer, 3 siviløkonomer og 7 revisjonsmedarbeidere og en regnskapsmedarbeider.

Våre verdier er:

Kvalitet og nøyaktighet
Vi satser mye på å løse oppgavene i tide og uten feil. Vi evner å ligge et lite skritt foran, både når det gjelder revisjon og rådgivning. Vi er offensive når det gjelder anvendelse av ny teknologi.

Tilgjengelighet
Vårt mål er å være mest mulig tilgjengelig for våre kunder til enhver tid. Vi gir tilbakemelding på alle kundehenvendelser senest innen 24 timer. Vi har en flat organisasjon med få medarbeidere per oppdragsansvarlige revisor. Dermed er det kort vei til beslutningstager og kundene er sikret raskt tilgang til vår ypperste kompetanse.

Respekt
Respekt for hverandre, lover og regler og respekt for våre kunders behov og problemstillinger preger alt vi gjør. Derfor er vi også proaktive og tar initiativ overfor kundene.

Partner Revisjon DA stiller høye krav til alle medarbeidere, noe som er en viktig årsak til at kunder blir hos oss i mange år. Som ansatt hos oss har man stor frihet og får ansvar.

Samtidig er vi opptatt av alle medarbeideres faglige kompetanse, og vi sørger for løpende faglige oppdateringer og videreutdanning. Vi tror at trivsel, muligheter og faglige utfordringer er årsakene til at våre medarbeidere blir hos oss i lang tid.

Vi har et uformelt og hyggelig miljø med kort vei til beslutningstaker, og vi mener at kombinasjonen av en hyggelig arbeidsplass og høy faglig kvalitet er viktige for både kunder og ansatte.

Partner Revisjon holder til i moderne og funksjonelle lokaler i Olav Vs gate 6 i Oslo.