Kurs

Partner Revisjon DA tilbyr kurset «Praktisk Årsavslutning» i samarbeid med kursleverandør Prokurs AS. Kurset er utviklet for alle som jobber med årsavslutning i bedrifter (både regnskapsførere og revisorer) og legger vekt på praktiske problemstillinger og sjekklister for å unngå unødig tidsbruk. For mer informasjon, se Prokurs sine nettsider.

For henvendelser vedr. påmelding til kurset eller arrangering av internkurs, vennligst kontakt Fredrik Harboe i Prokurs på 469 234 47.

Prokurs logo