Om Partner Revisjon

.
Partner Revisjon DA er en betydelig aktør innen revisjon, økonomi- og konsulenttjenester med bred erfaring med skatt og avgift, rådgivning, regnskap og revisjon. Vår stab består av 10 statsautoriserte- og 9 registrerte revisorer, 1 siviløkonom, 7 revisjonsmedarbeidere, 2 regnskapsmedarbeidere og en sekretær. 

Selskapet har sine røtter tilbake til 1950-tallet og har hatt jevn, organisk vekst. Omsetningen i 2015 var ca 42 millioner kroner. Målt på omsetning er selskapet blandt de 10 største i Norge.

Partner Revisjon DA betjener ca 1350 revisjonskunder og ca 100 kunder med annen type rådgivning. Våre kunder dekker de fleste bransjer og er spredt over store deler av landet. De fleste er mellomstore og mindre selskaper, både nyetablerte og selskaper med lang historie.

Vårt verdigrunnlag er:

Respekt
for våre kunders situasjon, utfordringer og ønsker. Respekt er også viktig for etikk og moral.

Samarbeid
Nært samarbeid med oppdragsgiver og internt bidrar til best mulig hjelp for våre kunder.

Kommunikasjon
Vår kommunikasjon skal være klar og tydelig.

Tilgjengelighet
Våre kunder skal få raske tilbakemeldinger – senest innen 24 timer.

Trivsel
Vi er våre kunders venn og er hyggelige å samarbeide med. Trivsel internt motiverer til å gjøre best mulig jobb for våre kunder og gir de beste resultatene.

 

Vår ekspertise:

Gjennom vår utdannelse og erfaring har vi solid kompetanse innen:
• Revisjon og bekreftelse av regnskap
• Økonomistyring
• Skatt og avgift
• Regnskap og lønn
• IT økonomisystemer
• Risikostyring

Vi ønsker å være en nyttig ressurs for våre kunder. Selskapets strategi er at utøvende partnere (eiere) skal utgjøre minst 25% av antall årsverk. Dette sikrer en flat organisasjon slik at våre kunder raskt får tilgang til vår fremste kompetanse.

Våre medarbeidere er din gode og proaktive samtalepartner innenfor økonomiske problemstillinger, enten det er komplekse saker eller ”enkle” spørsmål.

Svargaranti
• Du skal alltid få tilbakemelding innen 24 timer på dine henvendelser
• Rask tilgang til vår fremste ekspertise
• Høy servicegrad

Internasjonalt nettverk

Partner Revisjon DA er en del av det internasjonale nettverket Integra International. Les mer om det her.

integra logo

 

Utøvende partnere (eiere) i Partner Revisjon DA:

Aksel Bjølseth Stenhamar
Statsautorisert revisor
Anne Gudrid Tomterstad
Statsautorisert revisor
Christian Hadler
Registrert revisor
Elisabeth F. Lund
Daglig leder/Statsautorisert revisor
Ellen Austenå
Registrert revisor
Frode Johansen
Styrets leder/ Statsautorisert revisor
Sølvi L. Aaker
Registrert revisor