Om rådgivning

Skatt og avgift, fusjon og fisjon, aksjer og fritaksmetoden, nyetablering og utenlandske arbeidstakere i Norge
– det er kompliserte regelverk som krever spesialisert kompetanse på de ulike områdene.

Partner Revisjon DA sine revisorer besitter vesentlig kunnskap på disse fagområdene. Vi har også et tett samarbeid med en rekke forretningsadvokater.

Der hvor det ikke kommer i konflikt med vår uavhengighet for revisjonskunder kan vi bistå disse. For andre kunder er det ingen slike begrensninger.