Risikostyring

Ved analyser av regnskapet kombinert med vår øvrige kompetanse kan Partner Revisjon DA bidra til
at bedriften ikke påføres unødig risiko, ved dyr finansiering, utestående fordringer, lagerstatus,
usikre IT-systemer eller manglende kvalitetskontroll.