Selskapsbeskatning

Selskaps- og regnskapslovgivning har tette bånd til skatte- og avgiftslovgivningen.
Ansatte i Partner Revisjon DA har bred erfaring med disse lovområdene. Vi sørger for korrekt gjennomføring og rapportering slik at man ikke risikerer f eks straffeskatt senere, men også slik at man ikke påføres unødvendig skattebelastning.

Vi tilbyr rådgivning/bistand i forbindelse med:
• rapportering av skatt og avgift til det offentlige
• arv- og generasjonsskifte
• verdivurderinger
• due diligence
• fusjon og fisjon
• besvarelser av bokettersyn
• klager på uriktig likning
• uriktige avgifts- eller skattekrav