Skatt og avgift over landegrensene

Skal ditt selskap starte virksomhet i utlandet eller ansette utenlandske arbeidstakere i Norge? Det er en jungel av skatteavtaler og annet regelverk man må forholde seg til både i Norge og utlandet. Gjennom egen erfaring og vårt internasjonale nettverk kan vi gi deg verdifull hjelp.