Management for hire

Partner Revisjon DA leier ut personell som kan bistå med å etablere gode interne rutiner og kontrollrutiner for ditt selskap/konsern.

Vi kan også stille mannskap tilgjengelig for å jobbe i din økonomiavdeling i perioder med stor belastning eller sykdom eller bidra med å bygge opp en effektiv økonomiavdeling.