Om regnskap

Partner Revisjon DA  tilbyr regnskapstjenester i form av regnskapsføring, lønn, fakturering mv.Vi bistår også med utarbeidelse av årsoppgjør, konsernregnskap og likningspapirer.

Partner Revisjon DA sine regnskapsførere fungerer som en pålitelig støttespiller for kunden med jevn og god oppfølging. Vi er opptatt av at det skal være høy faglig kvalitet på arbeidet som utføres og å gi kundene våre god service.

Vi benytter Visma Business og Maestro Årsoppgjør.