Frister

Merverdiavgift
Innlevering hver annen måned til følgende datoer:
1. termin: 10.april
2. termin: 10. juni
3. termin: 31. august
4. termin: 10. oktober
5. termin: 10. desember
6. termin: 10. februar

Innbetaling forskuddstrekk skatt
1. termin: 15. mars
2. termin: 15. mai
3. termin: 15. juli
4. termin: 15. september
5. termin: 15. november
6. termin: 15. januar

Innbetaling arbeidsgiveravgift
1. termin: 15. mars
2. termin: 15. mai
3. termin: 15. juli
4. termin: 15. september
5. termin: 15. november
6. termin: 15. januar

Revisjon
Frist for å avholde ordinær generalforsamling som behandler årsregnskapet: 30.06.xx

Selvangivelse
Frist for innlevering selvangivelse for lønnsmottakere: 30.04.xx
Frist for innlevering selvangivelse for personlig næringsdrivende: 31.05.xx
Frist for innlevering selvangivelse for aksjeselskaper: 31.05.xx
Frist for å søke om utsettelse for levering av selvangivelsen for næringsdrivende: 31.05.xx

Klage på likningen
Klagefristen er 6 uker etter at skatteoppgjøret er sendt deg. Den datoen finner du øverst til høyre på skatteoppgjøret ditt.