Eiendom

Eiendom er en av de få investeringsmulighetene som fortsatt gir formuesrabatt. Eiendomsbransjen har store utfordringer knyttet til skatt og avgift. Forholdsmessig fradrag for merverdiavgift, justeringsregler, påkostning og vedlikehold er noen av de tingene man skal forholde seg til i et økonomisk perspektiv.
Partner Revisjon DA har mange eiendomskunder rundt om i landet. I tillegg til revisjon har vi solid kompetansen innenfor skatt og avgift knyttet til eiendom.