Etablerere

Både for gründere og ved etablering av nye datterselskaper kan selskapsformen være viktig for veien videre. Det finnes en rekke selskapsformer å velge i. Riktig valg kan ha stor betydning for tillit blant leverandører, økonomisk ansvar for eiere, skatter og avgifter.

Partner Revisjon DA hjelper deg å ta de rette valgene, samt å stifte ditt nye selskap. Vi har et godt samarbeid med en rekke regnskapsførere og kjenner til kanalene for innhenting av investorkapital.