Handelsbedrifter

Billigere arbeidskraft i lavkostland, økt globalisering og handel over internett medfører at distribusjonskanalene har endret seg. Dette stiller nye krav til handelsbedrifters tilpasningsevne, og hvordan man håndterer skatte-, toll- og avgiftsregler, likviditet, IT-systemer og risikostyring.

Partner Revisjon DA har jobbet med internasjonal handel i en årrekke, både selv og gjennom vårt internasjonale nettverk, www.alliottgroup.net. Vår solide kompetanse kan gi deg verdifull hjelp.