Investeringsselskaper

Etter skattereformen i 2006 vokste det frem mange investeringsselskaper på grunn av gunstige skatteregler på aksjegevinster og utbytte. Fritaksmetoden og 3%-regelen har vist seg å være komplisert. Vi har opplevd utallige grensedragninger på hvilke verdipapirer som inngår i fritaksmetoden eller ei, samt at skatterapporteringen til det offentlige har blitt et eget “fag”.

Partner Revisjon DA har spesialisert seg på revisjon og rådgivning innenfor denne bransjen. Vi besitter den ferskeste kompetansen på ulike verdipapirer og bistår deg med korrekt skattemessig rapportering til det offentlige, slik at bedriften betaler riktig skatt – men heller ikke for mye.