Om revisjon


Revisjon er en kvalitetssikring av årsregnskapet, som brukes aktivt av eiere, eksterne aksjonærer/investorer, leverandører, kunder, banker, kredittinstitusjoner og offentlige organer som er viktige for bedriften.

Revisjon handler om tillitt til at den informasjonen som blir gitt i selskapets årsregnskap er korrekt.

Partner Revisjon DA sine revisorer fungerer som en pålitelig støttespiller slik at kunden også kan styrke beslutningsgrunnlaget sitt i den daglige driften. Vi hjelper deg å sikre at dine samarbeidspartnere har tillit til din bedrift og de tallene som blir presentert.