Tjenesteytende virksomheter

Virksomheter som leverer timebaserte tjenester som f eks advokater og konsulenter, kommer inn under denne kategorien. Her hjelper vi ofte med utfordringer knyttet til korrekt timeføring og dokumentasjon av denne, prosjektregnskaper og periodiseringer, og ved årsskiftet av opptjente ikke fakturerte inntekter.

Deler av bransjen er underlagt særskilt tilsyn og har sine utfordringer knyttet til dette. Partner Revisjon DA har mange kunder innen tjenesteytende virksomhet. Vi besitter nødvendig kompetanse for å sikre en effektiv revisjon og rapportering til aktuelt tilsyn. Vi bistår deg gjerne i implementering av gode rutiner knyttet til timeføring mv.