Det er manglende levering og levering av meldinger med store feil det nå blir reagert mot.

via Nyheter (RSS)