For 2011 blir 3% av netto aksjegevinster og utbytte for aksjer som omfattes av fritaksmetoden skattepliktig. Fra og med 1. januar 2012 blir aksjegevinster og utbytte innen skattekonsern (datterselskap som eies med mer enn 90% eier- og stemmeandel) fritatt fra beskatning. For utbytte fra øvrige selskaper skal fortsatt 3% av utbytte skattlegges. Utdelinger fra deltagerlignede selskaper skal fra samme dato omfattes av grunnlaget for 3% beskatning.