Planlegger du å overføre til neste generasjon en uteleieeiendom med høy latent gevinst, bør du vurdere overføring før årsskiftet slik at arvingene får virkelig verdi som inngangsverdi. En gave før årsskiftet vil utløse arveavgift. En gave etter årsskiftet gjør det ikke, men mottaker overtar givers inngangsverdi. Ved salg av eiendommen vil gevinstskatten hos mottaker kunne bli vesentlig høyere enn kravet på arveavgift.

via DnR: Newsfeed kunder