Bransjeregler og veiledende artikler i bokføring, regnskap, skatt og avgift. Tredje utgave, kombinert trykt og eBok.

via DnR: Newsfeed kunder