Partner Revisjon har erfaring innenfor internkontroll og risikostyring.

Vi bistår gjerne med rådgivning innenfor internkontroll, risikostyring og compliance, både som løpende oppdrag og som enkelt oppdrag.