For første gang ble personlige næringsdrivende inkludert i ordningen med tidligere og løpende skatteoppgjør. Rundt 270 000 personlig næringsdrivende har nå fått skatteoppgjøret sitt.

via Skatteetaten: Artikler http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=201401&epslanguage=nb-NO