Elektronisk skattekort innføres som en frivillig prøveordning for arbeidsgivere i 2013, og for alle i 2014. Skatteetaten har lagt ut informasjon om den nye ordningen på sine nettsider.

via DnR: Faglig informasjon http://www.revisorforeningen.no/?did=9594771