Staten har endret sitt reiseregulativ med virkning fra 1. januar. Merk at hva som godkjennes skattemessig pt er uendret da de
skattemessige satsene fra og med 2011 ble løsrevet fra statens satser.

Følgende satser i statens reiseregulativ gjelder for 2012:

  • Kilometergodtgjørelse inntil 10 000 km, kr 3,90 pr km.
  • Kilometergodtgjørelse utover 10 000 km, kr  3,25 pr km.
  • Passasjertillegg pr arbeidstaker Kr 1,00 pr km.
  • Kostgodtgjørelse for reiser inntil 5 timer  (legitimert), kr 170,-.
  • Reiser fra og med 5 timer inntil 9 timer, kr 190,-.
  • Reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer, kr 290,-.
  • Reiser over 12 timer, kr 480,-.
  • Reiser med overnatting, kr 640,-.
  • Nattillegg (ulegitimert), kr 400,-.
  • Nattillegg (legitimert), kr 1550,-.

Se også Aktuelle satser.