Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven med ikrafttredelse 01. januar og 01. mars 2019.

Fra 01. mars 2019 vil ikke aksjeselskap som har fravalgt revisjon ha krav om revisjon av avviklingsbalanse og mellombalanse.

Det blir innført innsendelseplikt ved bruk av mellombalanse som grunnlag for beslutning om ekstraordinært utbytte mv. Før dette trer i kraft må det gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret.

Les mer på Revisorforeningen sine sider her.