Satsene i «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» er endret med virkning fra 1. januar 2013

via DnR: Faglig informasjon