Regjeringspartiene er enige med Kristelig Folkeparti og Venstre om en budsjettavtale for 2015.

Les mer her