Regjeringen har lagt frem et budsjettforslag for 2016 som er godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi. Forslaget til skattereform er et godt utgangspunkt for å møte næringslivets utfordringer.

via Nyheter (RSS)