Aksel Stenhamar har alltid synes at matte og tall er gøy. Morfaren hans var revisor. Aksel begynte sin karriere i Partner Revisjon allerede i 2006. Etter endt utdanning på BI og med en bachelorgrad i hånda, ble han headhuntet til selskapet av daværende daglig leder Elisabeth Francke Lund. Hun var moren til en kompis av Aksel, og ville gjerne ha han med på laget. Den gangen hadde firmaet omtrent tjue ansatte. Nå er de dobbelt så mange. Aksel forteller om et arbeidsmiljø med stor takhøyde, og en kollegagjeng som er både rause og generøse.

God flyt og butte albuer

– Jeg trivdes godt her fra dag én. Vi har et fantastisk arbeidsmiljø med mange unge ansatte, og en relativt flat struktur i forhold til hva som er vanlig i denne bransjen. Ofte opereres det med et tydelig hierarki og mange stillingstitler, mens vi konsentrerer oss om kun to: Partnere og medarbeidere. Albuene er ikke like spisse hos oss som er et mindre selskap, som de ofte kan være hos de litt større. Det er kort linje mellom ansatte og mellom ansatte og partnerne, noe som gir god kommunikasjon og flyt. Medarbeiderne har mye ansvar. Og vi har en kultur innad som gir rom for nysgjerrighet og som fremmer egne meninger.

Stabil partner

 Aksel forteller at han er partner.- Ja, men det har vært en liten reise dit da. Jeg likte meg såpass godt her at jeg ønsket å bygge på min utdanning med en mastergrad i regnskap og revisjon for å bli statsautorisert revisor. Jeg mottok lønn under utdanningen mot å inngå en avtale om å binde meg til selskapet for en viss periode etterpå. Jeg ble statsautorisert i 2010, og partner i januar 2014. Fra 2013 ble jeg også tatt opp som medlem i det som nå kalles Skatteklagenemda (tidligere Klagenemd for mva, red. anm.). Finansdepartementet vurderer kandidater og velger ut mellom femti og seksti personene som sitter der. Vervet mitt går fram til 2024.

– Jeg flytter ikke på meg med det første, nei. Jeg liker i grunnen å sitte fast her. Jeg har aldri hatt noen store drømmer om hverken å reise eller dra ut på eventyr. Det lengste jeg har reist egentlig, er fra Hosle til Sandvika, da jeg gikk på BI, ler han.

Bollene han aldri fikk

– Jeg begynte jo revisorutdanningen rett etter videregående. Det ble ingen førstegangstjeneste på meg heller. Jeg trodde nemlig jeg hadde cøliaki helt til etter sesjon. Så viste det seg at jeg ikke hadde glutenintoleranse likevel, at jeg aldri hadde hatt det. Feildiagnostisert. Tenk det: Atten år med glutenfri kost, uten at det var nødvendig! Da det ble konstatert, var det bare å hive seg over bollene og masse digg mat jeg aldri hadde spist fordi jeg trodde jeg ikke tålte det. Men jeg slapp i hvert fall førstegangstjenesten, så det kom da noe positivt utav det!

Aksel beskriver at det er en ansvarsfull følelse å være partner, å ha eierskap til firmaet, og nevner en del egenskaper han mener man bør ha i denne jobben.

Nysgjerrighet helt vesentlig

– Du må være villig til å ta ansvar, og våge deg på stadig nye utfordringer. Nysgjerrighet er helt vesentlig i revisoryrket. Den er viktig for å avdekke feil og mangler i et regnskap, for å fange opp eventuelle feil på det menneskelige plan, men også tekniske feil. Du må ikke bare ta, men også like de utfordringene du møter. Og man må ikke være redd for å havne i kompliserte problemstillinger hos kunder. Man må være god på å kommunisere. Enkelte ganger kan de beslutningene vi er nødt til å gjøre som revisorer for eksempel innebære å stoppe finansiering av et prosjekt, at et selskap står uten revisor eller andre utfordringer for kunden. Konsekvenser som ikke nødvendigvis skaper jubel hos kunden, men som normalt sett kommer som en følge av forhold hos kunden selv. Vi må på en tydelig og god måte kunne kommunisere hvorfor vi som revisorer må gjøre det vi må. Med god kommunikasjon blir det enklere for kunden å få en forståelse for våre handlinger. Dette er faktisk en stor utfordring man har som revisor.

Familien, sport og Paradise Hotel

Jeg har tre barn. Gutter hele gjengen. En femåring og tvillinger på åtte. De elsker også matte. Så jeg er mye med familien. Hvis det blir noe tid til overs, spiller jeg litt fotball og golf, og kjører snowboard. Det hender jeg jakter også, ryper og skogsfugl. Men det har ikke blitt så mye av det i høst.

Unntaksåret 2020 har likevel hatt noen heldige konsekvenser tross alt, mener han.

– Vanligvis har vi årsoppgjør på vårparten. Da jobber jeg tretten, fjorten timer i døgnet. Dette har år etter år falt sammen med en ny sesong av Paradise hotel. Det er veldig godt å komme hjem etter sånne lange og krevende arbeidsdager, skli ned i sofaen og se på noe hjernedødt. Da koronaen slo til ble årsoppgjøret delt i to. Vi hadde i praksis ett på våren og ett i høst. Og tror du ikke dette falt sammen med at Paradise hotel for første gang i historien kom med to sesonger i løpet av et år! Del to av selskapets årsoppgjør kom attpåtil samtidig med lanseringen av sesong to av Paradise hotel. Det er hva man kaller vinn-vinn!

Den foretrukne aktøren

Aksel forteller videre om sin tilnærming til arbeidet, og hvilke vyer han har for Partner Revisjon framover:

 – Jeg er proaktiv og løsningsorientert på kundeforhold som går utover den lovpålagte revisjonen. Det betyr at jeg kan bistå med ting, det være seg omorganiseringer, kjøp og salg av selskaper med mer. Jeg liker å ha fornøyde kunder, og å kunne bidra til at kundene får en merverdi ved å benytte oss som revisor. Jeg ønsker at vi skal bli den foretrukne aktør i markedet for små og mellomstore kunder som føler at de ikke blir sett hos de store revisjonsaktørene. Vi er nå en av de største blant de som ligger under de store.

Arbeidsmiljø med åpenhet og humor

– Og ikke minst å ha ansatte som trives i jobben sin. Arbeidsmiljøet er utrolig viktig. Jeg er veldig opptatt av å ha en arbeidskultur med et klima som gjør at de ansatte er fornøyde og opplever at de har en arbeidsplass hvor de får utvikle seg, ha det gøy og bli sett. Vi har lav turnover, og det betyr jo at de fleste trives her. Jeg mener jeg er med på å underbygge den store takhøyden og åpenheten vi har i firmaet.

– Det går faktisk an å ha det gøy på jobb selv om man er revisor, påstår Aksel helt til slutt.