En avtale mellom en kommunen og et OPS-selskap om leasing av et skolebygg ble avgiftsmessig ansett som kjøp på avbetaling og ikke som utleie av fast eiendom.

via Nyheter (RSS)