Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om de særlige forhold som gjør seg gjeldende ved fleksilån og spørsmålet om slike lån anses relle eller om de skal omklassifiseres til utbytte eller lønn

via DnR: Faglig informasjon