Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse for hvordan skatteetaten skal forholde seg til ulike typetilfeller hvor det kan bli dobbeltbeskatning.

via Nyheter (RSS)