Regjeringen foreslår en skattesats på 22 prosent for både selskaper og personer, økt bruttoskatt og en utbytteskatt på ca. 32 prosent i forslaget til ny skattereform.

via Nyheter (RSS)