Fradragsrett for tap på fordring mellom nærstående selskaper er fjernet fra 6. oktober 2011. Tap på kundefordringer og tap som representerer tidligere skattlagt inntekt hos kreditor omfattes ikke av regelendringen.