Fristen for innsendelse av årsregnskap 2019 til Regnskapsregisteret er 30. september 2020

Fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling

Melding om beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være meldt i Altinn til Foretaksregisteret innen 20. oktober for at de skal garantere at det blir registrert i år.

Melding om gjennomføring av disse beslutningene må tilsvarende være meldt i Altinn innen 12. desember. Ved innsendelse på papir er fristende hhv 1. oktober og 30. november.

Slike kapitaltransaksjoner kan ta tid og er underlagt særskilte krav. Det er derfor en fordel å ha en dialog med din revisor og/eller regnskapsfører så tidlig som mulig for å være sikker på å få registrert det inneværende år.

Skattefunn

Prosjekter som er forsinket som følge av Covid 19-situasjonen kan be om ett års forlengelse etter at sluttrapporten er levert. Frist for sluttrapport er 1. mars 2021.