Fusjon, fisjon, kapitalnedsettelser, avvikling og andre meldinger som krever kreditorvarsel må være kommet til Foretaksregisteret innen 25. september for å kunne gjennomføres med virkning før årsskiftet. For fravalg av revisjon er fristen 30. november.

via DnR: Faglig informasjon http://www.revisorforeningen.no/?did=9593535