Foretaksregisteret har fastsatt fristene for når meldinger må være mottatt for å være garantert registrering innen utgangen av 2015.

via Nyheter (RSS)