Snart er opplysning om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret på plass i Enhetsregisteret.
Brønnøysundregistrene opplyser at oppdateringen av Enhetsregisteret er i gang, men må skje gradvis over flere dager.

se hele nyhetsartikkelen  HER