Fordi det ikke var foretatt skattemessige avskrivninger var det ikke skatteplikt på gevinst ved realisasjon av næringsbygget.

les mer  her