Næringslivsmannen Hans-Robert Blomseth er ansatt som prosjektleder for Regjeringens forenklingsprosjekt. Oppdraget er å spare 10 milliarder innen utløpet av 2014.

via DnR: Faglig informasjon http://www.revisorforeningen.no/?did=9594829