Det skal svares merverdiavgift som ved uttak, når man som ledd i markedsføringen av e-avisen i en overgangsperiode tilbyr produktet gratis til dagens papiravisabonnenter.

via DnR: Newsfeed kunder