Partner Revisjon har kompetanse og erfaring som internrevisor.
Vi har ansatte som er medlemmer av IIA Norge, og kan tilby internrevisjonstjenester til blant annet finansforetak.