Kassasystemforskriften utfyller og gjennomfører bestemmelsene i kassasystemloven, og trer i kraft 1. januar 2017.

via Nyheter (RSS)