Som en del av studieløpet startet Kristine Reiming som intern hos Partner Revisjon AS. Dette skulle vise seg å være starten på et lengre arbeidsforhold. Reiming er 24 år, og går siste året på master på OsloMet innenfor siviløkonomi. Før hun begynte her tok hun en bachelor i økonomi og ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun jobber nå i en studentstilling hos Partner Revisjon, og det har hun gjort i et og et halvt år.

Veien fra intern til deltidsstilling

Reiming ble først introdusert for Partner Revisjon da hun studerte til bachelorgraden sin, da skolen hun gikk på lar studenter jobbe et halvt år som intern som et alternativ til å skrive den tradisjonelle bacheloroppgaven. Fra arbeidet skal studentene deretter skrive en rapport på omtrent 30 sider.

«Her beskriver du hvilket prosjekt du har hatt og hvordan det har foregått. Det var veldig deilig å kunne komme seg ut og se hvordan arbeidslivet faktisk fungerer, istedenfor å bare skrive en oppgave om det», sier Reiming.

Hun er selv fra Oslo og ville derfor gjerne jobbe hos en bedrift som holdt til samme sted. Reiming visste også at hun var interessert i revisjon, og da hun fikk et positivt svar fra Partner Harald Grønli Gran i Partner Revisjon, var det her hun endte opp.

Reiming begynte som intern i januar 2020, og da hun var ferdig i denne stillingen i mai samme år ble hun spurt om hun ville fortsette. Hun har siden det jobbet 2-3 ganger i uken over sommeren, og 1-2 ganger i uken på høsten når hun går på skole ved siden av.

«Da jeg hadde jobbet med revisjon den siste måneden som intern, og ble spurt om jeg ville fortsette i en deltidsstilling, ville jeg jo det. Det var en veldig god mulighet for meg som jeg ønsket å fortsette med», sier Reiming.

God oppfølging og kontinuerlige tilbakemeldinger

Selv sier Reiming at hun alltid likte regnskapsfagene da hun studerte på bachelorgraden sin, hvilket gjorde at hun konkluderte med at revisjon kunne være noe for henne, selvom hun ikke hadde noen erfaring innenfor feltet.

«Jeg synes det er veldig spennende, for man blir aldri fullt utlært. Det er alltid noe mer man kan lære,» sier Reiming. «Det er også rutiner på hva man skal gjøre når man reviderer kunder, noe jeg synes er veldig fint å forholde seg til».

Når man begynner å jobbe hos Partner Revisjon får alle tildelt en partner, som skal hjelpe dem i starten. Dette er noe Reiming har satt pris på, da det har gjort terskelen for å spørre om hjelp og forstå arbeidet mye lavere.

«Jeg fikk jevnlig oppfølgning på alt jeg gjorde. Etter å for eksempel ha revidert en kunde fikk jeg tilbakemeldinger av den ene partneren på hva som var bra og hva jeg kunne gjort bedre, som har gjort at jeg har utviklet meg,» sier Reiming. «Man lærer nye ting hele tiden og får gode tilbakemeldinger».

Alltid noen man kan henvende seg til

I tillegg til det faglige setter Reiming stor pris på miljøet og det sosiale hos Partner Revisjon. Løsningen med en partner som har ansvaret for deg er noe hun trekker frem som en veldig god løsning, som har gjort det lett for henne å trives.

«Man har alltid en å gå til når man har spørsmål eller problemer. Det sosiale er også bra, vi har et åpent landskap og da er det alltid noen man kan spørre rundt seg, som er veldig verdifullt», sier Reiming.

Etter å ha jobbet en stund hos Partner Revisjon har Reiming innsett at hun trives godt med revisjon, og håper på å kunne fortsette med dette fremover.

«Jeg synes det er veldig spennende og givende, og jeg har jo lyst til å jobbe med dette etter jeg er ferdig med master. Jeg kunne godt tenkt meg å fortsette hos Partner Revisjon for eksempel», sier Reiming.