Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om den etterfølgende behandlingen i tilfeller der lån i et selskap skattemessig er omklassifisert til enten utbytte eller lønn.

via DnR: Faglig informasjon