Foretaksregistret melder at aksjeselskaper som skal melde fravalg av revisjon bør gjøre dette elektronisk via Samordnet registermelding i Altinn innen 10. desember.

via DnR: Newsfeed kunder