Frittstående tegningsretter, tegningsrettsaksjer, konvertible lån, kommandittselskap og skipsaksjeselskap kan nå meldes elektronisk til Foretaksregisteret

via DnR: Faglig informasjon http://www.revisorforeningen.no/?did=9594329